تولید محتوا

محتوا و مطالب سودمند نیاز اساسی هر سایت اینترنتی و در کل هر رسانه ای میباشد و بدون آن سایت اینترنتی فایده ای ندارد متاسفانه در ایران سایت های تجاری ، فقط به تبلیغات صرف و اغلب مطالب کپی از یک سایت های دیگر دست زده اند ، و در عوض میلیون ها تومان هزینه سئو ، سایت خود میکنند و در کوتاه مدت به نتایج مقطعی میرسند درصورتی که یکی از مهم ترین ارکان کار سئو ، تولید محتوا مناسب و متناوب است در الگوریتم های جدید گوگل محتوای مناسبی که اصول سئوی محتوا درآن رعایت شده باشد در رتبه بندی سایت بسیار مهم است .

نمودار سئو
تولید محتوای خوب چیست ؟

فرآیندی که به تولید محتوای به روز ، با رعایت اصول سئو و عدم کپی مستقیم از سایر سایت های اینترنتی تامین میشود این فرآیند باید برای سایت های تجاری – شرکتی حداقل ماهیانه یکبار باشد البته غنای مطلب تاثیر بسیار زیادی در میزان تاثیرگذاری مطلب دارد .

 

شما میتوانید جهت مشاوره رایگان و سفارش کار از راههای دسترسی ما با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .